Odevzdané nálezy

První nález depotu bronzových předmětů

Datum: podzim 2015

Lokalita: vzdálené okolí Libochovic

Nalezené předměty: štítová spona, sekerka se středovými laloky

Odevzdáno do Regionálního muzea v Teplicích 29.12.2015

Druhý  nález depotu bronzových předmětů

Datum: zima 2016

Lokalita: vzdálené okolí Úštěka

Nalezené předměty: sekerka se středovými laloky 9 ks, srp s jazykovitou rukojetí 9 ks, dláto s tulejkou 1 ks, hrot kopí 1 ks, nůž 2 ks, náramek/nánožník 26 ks

Odevzdáno do Regionálního muzea v Teplicích 30.1.2016.