Archeo

Přesleny

Za poslední tři hledačky jsem našel čtyři přesleny, ze kterých jsem měl radost, je to kus historie……….

Přeslen je ve světě znám cca od 7.tisíciletí před naším letopočtem, na našem území je doložen od staršího neolitu do novověku. Patří však mezi předměty s malou datovací schopností. Drobné exempláře lze jen stěží odlišit od korálků. Nacházejí se jak na sídlištích, tak mimo ně, v hrobech žen, ale i mužů. Tvary přeslenů byly různé: diskovité, soudečkové, válečkové i jiné. Často se zdobily různými vrypy, výstupky a podobně. Materiál byl velmi rozmanitý: hlína, střepy z nádob, kámen, sklo, kov, kost a dřevo.
Předení se v nejstarší době provádělo na ručním vřeteně, které sestávalo z dřevěného dříku tloušťky 6 až 12 milimetrů a délky 25 až 50 centimetrů. Na dříku byl, přibližně ve spodní třetině, nasazen přeslen. Jeho hmotnost určovala minimální pevnost nitě. Svisle visící vřeteno muselo totiž správně napínat předenou nit. Ruční vřeteno se v domácké výrobě na území našeho státu udrželo až do konci 19. století.

Torzo nedovrtaného sekeromlatu

„Štípačka“