Neděle strávená s dětmi z dětského domova

V loňském roce nasbírali zaměstnanci MIBA Fibertec Štětí 6 000,- Kč, které jsme předali do dětského domova v Dubé – Deštné. Při předávání nám paní ředitelka povyprávěla o místních dětech, provedla nás po domově a nás jejich osud chytil za srdce… S kolegy z našeho Fibertecu jsme se tedy rozhodli zpestřit nedělní odpoledne dětem z…Continue reading Neděle strávená s dětmi z dětského domova

Nahlédnutí do prehistorie Radovesic

V písemných pramenech se první zmínka o Radovesicích váže k roku 1176. Jejich historie je však mnohem starší. Jak dokládají naše četné nálezy z okolí Radovesic, byla tato oblast osídlena již v neolitu (mladší doba kamenná 5300 – 4300 př. n. l.). Pravděpodobně již dříve, ale o tom my nemáme důkazy ve formě hmatatelných nálezů,…Continue reading Nahlédnutí do prehistorie Radovesic

Projekt „Cesta po zaniklých osadách Dolního Poohří“

Rádi bychom podnikly „cestu“ po všech zaniklých osadách, nicméně náš největší zájem vzbudily pouze tři osady (z pochopitelných důvodů nespecifikujeme lokalitu.) , z těchto důvodů: 1. protože se nachází v bezprostřední blízkosti od nás (chtěli bychom poznat co nejvíce z minulosti našeho domova a jeho okolí) 2. protože na nich neprobíhal žádný archeologický průzkum 3.…Continue reading Projekt „Cesta po zaniklých osadách Dolního Poohří“

Navázání nové spolupráce

V dubnu 2019 jsme v okolí Radovesic objevili lokalitu, kde se nacházelo množství keramických střepů, torza sekeromlatů a kosti atd. Nálezy byly 12.9.2019 předány panu doktorovi Trefnému z roudnického muzea. Při té příležitosti byla navázána spolupráce s roudnickým muzeem na projektu „CESTA PO ZANIKLÝCH OSADÁCH DOLNÍHO POOHŘÍ„. O dalším vývoji tohoto projektu budeme informovat.