Neděle strávená s dětmi z dětského domova

V loňském roce nasbírali zaměstnanci MIBA Fibertec Štětí 6 000,- Kč, které jsme předali do dětského domova v Dubé – Deštné. Při předávání nám paní ředitelka povyprávěla o místních dětech, provedla nás po domově a nás jejich osud chytil za srdce… S kolegy z našeho Fibertecu jsme se tedy rozhodli zpestřit nedělní odpoledne dětem z…Continue reading Neděle strávená s dětmi z dětského domova

Nahlédnutí do prehistorie Radovesic

V písemných pramenech se první zmínka o Radovesicích váže k roku 1176. Jejich historie je však mnohem starší. Jak dokládají naše četné nálezy z okolí Radovesic, byla tato oblast osídlena již v neolitu (mladší doba kamenná 5300 – 4300 př. n. l.). Pravděpodobně již dříve, ale o tom my nemáme důkazy ve formě hmatatelných nálezů,…Continue reading Nahlédnutí do prehistorie Radovesic