Projekt „Cesta po zaniklých osadách Dolního Poohří“

Rádi bychom podnikly „cestu“ po všech zaniklých osadách, nicméně náš největší zájem vzbudily pouze tři osady (z pochopitelných důvodů nespecifikujeme lokalitu.) , z těchto důvodů: 1. protože se nachází v bezprostřední blízkosti od nás (chtěli bychom poznat co nejvíce z minulosti našeho domova a jeho okolí) 2. protože na nich neprobíhal žádný archeologický průzkum 3.…Continue reading Projekt „Cesta po zaniklých osadách Dolního Poohří“

Navázání nové spolupráce

V dubnu 2019 jsme v okolí Radovesic objevili lokalitu, kde se nacházelo množství keramických střepů, torza sekeromlatů a kosti atd. Nálezy byly 12.9.2019 předány panu doktorovi Trefnému z roudnického muzea. Při té příležitosti byla navázána spolupráce s roudnickým muzeem na projektu „CESTA PO ZANIKLÝCH OSADÁCH DOLNÍHO POOHŘÍ„. O dalším vývoji tohoto projektu budeme informovat.