Kdo jsme

Sdružení ochránců znovuobjevené historie, z.s., je nezisková, nestátní instituce, která
sdružuje nadšence pro archeologii, historii, památky a přírodu, kterým leží na srdci
poznání a ochrana archeologických památek a kulturních hodnot.

Vznikl za účelem vyhledávání historických artefaktů a jejich předání archeologickým institucím.

Spolek má na kontě nálezy dvou bronzových depotů, předaných PhDr. Jindřichu Štefflovi, PhD.z muzea v Teplicích, se kterým jsou Ochránci v kontaktu.

V září 2019 jsme navázali spolupráci s Podřípským muzeem v Roudnici nad Labem a panem PhDr. Martinem Trefným, Ph.D.. Doufáme, že se spolupráce bude nadále rozvíjet.