Kdo jsme

Sdružení ochránců znovuobjevené historie, z.s., je nezisková, nestátní instituce, která
sdružuje nadšence pro archeologii, historii, památky a přírodu, kterým leží na srdci
poznání a ochrana archeologických památek a kulturních hodnot.

Vznikl za účelem vyhledávání historických artefaktů a jejich předání archeologickým institucím.

Spolek byl založen na popud Václava Válka, který se věnuje detektoringu již 9 let. Na
kontě má nálezy dvou bronzových depotů, předaných PhDr. Jindřichu Štefflovi, PhD.
pracovníku muzea v Teplicích, se kterým jsou Ochránci v kontaktu a doufejme, že se
spolupráce s ním bude nadále rozvíjet.